Vi svarer på dine henvendelser så fort som mulig!
Adresse: Hedalsvegen 2472, 3528 Hedalen, Norge
Organisasjonsnummer: 981 091 817
Telefon: (+47)905 74 386
Epost: epost@solheimenhotell.no